Lai pilnībā izbaudītu savu sveci un saglabātu tās estētiku, ievērojiet šos rituālus:

PIRMS SVECES AIZDEGŠANAS
Regulāri apgrieziet dakti, lai tā nepārsniedz 0,5 cm garumu.

DEGŠANAS LAIKĀ
Ļaujiet svecei degt kā minimums 1-3 h vienā reizē, lai  tās virsma pilnībā izkūst. Vaskam jāļauj kļūt šķidram, lai svece degtu pareizi un kustu vienmērīgi no visām pusēm. 

PĒC SVECES NODZĒŠANAS
Pirms vasks kļūst atkal ciets, ja dakts nobīdījusies no centra, pārvietot vertikāli to sākotnējā vietā, lai svece izdeg vienmērīgi un malās neveidojas neizdegušs vasks. 

Lai izvairītos no kvēpu parādīšanās, regulāri notīriet sveces iekšpusi.

NEKAD neizdedziniet pēdējo 1 cm vaska, lai izvairītos no liesmas saskaršanās ar porcelānu, tā var izraisīt tā saplīšanu.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA
Svarīgi!!  Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku vai apdraudējumu veselībai.

  • Dedziniet sveci savā redzeslokā.
  • Turiet prom no viegli uzliesmojošām lietām.
  • Sargājiet no bērniem un mājdzīvniekiem.
  • Vienmēr atstājiet vismaz 20 cm starp vairākām degošām svecēm.
  • Nenovietojiet sveces siltuma avotu tuvumā.
  • Dedziniet sveces uz karstumizturīgas virsmas.
  • Lai samazinātu kvēpu veidošanos, dakts katru reizi pirms atkātotas sveces aizdegšanas jāsamazina līdz 0,5 cm.
  • Izvairieties no sveces dedzināšanas caurvējā.

Sveces traukā nedrīkst būt dakts atgriezumi, sērkociņi un citi gruži.  Nodzēsiet sveci, ja: tā izdala dūmus, atkārtoti mirgo, liesma kļūst pārāk augsta vai ja ir palicis tikai 1 cm vaska.

lvLV